Det er fremdeles stigende smittetrend i Vefsn kommune.

Søndag ble det registrert 1 tilfelle, mandag 0, mens det tirsdag ble registrert 9 tilfeller.

Av disse er 1 knyttet til Vefsn sykehjem, avdeling Nyrudskogen.

I helgen hadde vi en uoversiktlig situasjon med hensyn til smitte på sykehjemmet. Vi valgte da å stenge hele sykehjemmet for besøkende. Vi vet nå at smitten kun er på Nyrudskogen, og åpner derfor opp igjen de tre andre avdelingene.

Tiltakene som er satt inn på Nyrudskogen videreføres, og besøkende på de tre andre avdelingene må bruke munnbind.

Bruk av munnbind anbefales i tråd med de nasjonale anbefalingene å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

Regjeringen kom i går med både nye regler og anbefalinger. Disse finner dere her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak/id2890216/

 

Kristin Hurthi
beredskapskoordinator