I henhold til nasjonale føringer har vi begynt å fremskynde vaksinedose 2.

Vi gjør dette fortløpende etter hvert som vi vet antall doser som kommer.

Vi har nå sendt ut varsel til alle som hadde time til dose 2 den 15. september, om at de får sin dose 2 den 19. august i stedet.