Den nasjonale skjenkestoppen klokken 24:00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober.

Kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det. I Vefsn kommune blir det inntil videre ikke innført lokale tiltak.

Samtidig med at skjenkestoppen oppheves, gis det pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling må holde oversikt over hvem som er til stede. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe. Dette er et nasjonalt påbud, og gjelder altså også i Vefsn kommune.

Øvrige krav i Covid-19-forskriftens §14a gjelder fortsatt.


Lovdata: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbutbrudd (covid-19-forskriften)

Regjeringen:  Endring i de nasjonale smitteverntiltakene