Første tilfelle av koronavirus er påvist på Helgeland. Personen er bosatt i Rana, og smittetilfellet er knyttet til reise utenfor Norden. Rana kommune har kontroll på smittekjeden, og det er ikke fare for at personen har smittet andre i Rana kommune eller Helgeland for øvrig. 

Det er sannsynlig at vi i løpet av kort tid vil få flere påviste tilfeller av Covid-19 på Helgeland. Vi påpeker derfor viktigheten av at befolkningen forholder seg til de karantenevedtak som er gjort, både nasjonalt og lokalt, og oppfordrer befolkningen på Helgeland til å følge alle råd og restriksjoner for nærkontakt. Befolkningen bidrar på denne måten betydelig til smittebegrensningen i våre kommuner. 

Kommunene jobber videre med å holde pandemisituasjonen under kontroll, og helsetjenestene for befolkningen i beredskap. Vi berømmer alle innbyggerne, som gjennom å forholde seg til de strenge karantenevedtakene og restriksjonene tar ansvar for smittebegrensningen på Helgeland. 

 

Helgeland 18.03.20

 

Frode Berg, kommuneoverlege i Rana

Hege Harboe-Sjåvik, kommuneoverlege i Vefsn

Kirsten Toft, kommuneoverlege i Alstahaug