For å forsinke og hindre spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Vefsn kommune nedenstående vedtak etter smittevernloven § 4-1.
Forskriften erstatter tilsvarende forskrift fattet 08.04.2020.

Les dokumentet her: Forskrift om karantenebestemmelser i Vefsn kommune 15.04.20 - 22.04.20.pdf