For å forsinke og hindre spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Vefsn kommune nedenstående vedtak etter smittevernloven § 4-1.
Forskriften erstatter tilsvarende forskrift fattet 01.04.2020.
Les forskriften her: Forskrift om karantenebestemmelser i Vefsn kommune 08.04.20 - 14.04.20.pdf