For å forsinke og hindre spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fattet kommuneoverlegen i Vefsn kommune nedenstående etter smittevernloven § 4-1. 
Forskriften erstatter tilsvarende vedtak fattet 29.03.2020.

Les forskriften her: Forskrift om karantenebestemmelser i Vefsn kommune 01.04.20-07.04.20.pdf