Forbudet trer i kraft med umiddelbar virkning og gjelder frem til 10.04.20. Det foretas da en ny vurdering som enten kan føre til at forskriften forlenges eller at den oppheves.

Les forskriften her: Forskrift - Forbud mot å overnatte i bobil, campingvogn, spikertelt mv. i annen kommune enn hjemstedskommunen.pdf