Viser til forskrift publisert 03.04.20. Bestemmelsene er forlenget og gjelder frem til det nasjonale hytteforbudet oppheves 20.04.20. 
Les forskriften her: Forskrift - Forbud mot å overnatte i bobil, campingvogn, spikertelt mv. i annen kommune enn hjemstedskommunen.pdf