Barnehagene i Vefsn forbereder seg på oppstart 20. april.
Det skjer gjennom ROS-analyser (om risiko og sårbarhet) og kartlegging av familienes behov for tilbud.
Olderskog barnehage_500x375.jpg
Barnehagene i Vefsn åpner igjen i neste uke. Her fra Olderskog barnehage. (Foto: Asbjørg Sande)


Skolene starter 27. april for de yngste elevene, 1. til 4. trinn.

Kommunalsjef for oppvekst, Trine Fåkvam, takker de ansatte for en formidabel innsats med å finne gode løsninger i en svært utfordrende situasjon med stengte skoler og barnehager.
Nå skal alle tilbake i ordinær drift og tida til forberedelser er særdeles knapp.

- Det er ikke sikkert vi greier å åpne alle barnehagene i full drift fra mandag, men i løpet av neste uke skal alt være i gang. Derfor er det viktig å få tilbakemelding om behovet, sier Fåkvam.

Kartlegging

Alle som har barn i de kommunale barnehagene har fått brev med et kartleggingskjema som både spør om barnet vil komme i barnehagen nå, og om hvor stort behovet er.
Tida i barnehagen bør begrenses til det som er absolutt nødvendig. Slik er alle fortsatt med på dugnaden for å redusere smittefaren både for barn og voksne.

Veilederen som ble lagt fram 15. april skal gi retningslinjer for hvordan oppstart og drift i barnehager skal skje. Skoleveilederen er ventet i løpet av de nærmeste dagene.

Konkrete planer

Men de enkelte enhetene er allerede godt i gang med planleggingen for egen barnehage og skole. Det gjelder for eksempel gruppestørrelser og romfordeling, henting og bringing, aktiviteter inne og ute, måltider, toalettbesøk, reinhold og ikke minst smittevern.

Alle skal møte i sin egen barnehage og skole. Det kommer ikke til å bli felles aktiviteter for barn fra forskjellige barnehager og skoler.

Skoleskyssen vil gå som normalt, slik den også har vært gjennomført til nå. Fra Vefsn er det sendt en henvendelse til Nordland fylkeskommune om hvilke smitteverntiltak som gjennomføres. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for skolekyssen.

Sykdom

Ansatte og barn som er syke eller har symptomer på sykdom kan ikke møte. Omdisponering av ansatte og reduserte åpningstider kan bli nødvendig. Det vil være avhengig av om en har nok personell.

- Vi forventer at de statlige veiledningene vil være så tydelige og konrete som det går an om slike tema, sier Fåkvam. Da vil det også være enklere å få til den lokale tilpasningen.

Bekymring

Mange foreldre har tatt kontakt om oppstarten. Noen av dem er urolige, og det er viktig at barnehager og skoler anerkjenner bekymringen, mener Trine Fåkvam.
Hun oppfordrer dem som har helsefaglige spørsmål til  å ta kontakt med koronasenteret i Vefsn, tlf. 41 41 33 22. Barnehager og skoler vil kunne svare på andre spørsmål som angår selve oppstarten.

- Myndighetene sier at det vil være trygt å starte normal drift i barnehager og skoler. Det må vi stole på. Her i Vefsn har det vært gjennomført strenge restriksjoner, og det har folk forholdt seg til. Det er betryggende at vi ikke har smitteutbrudd her. Samtidig må vi fortsette den gode innsatsen og følge dette opp også framover, sier Trine Fåkvam.

Om barnehager i Vefsn

Vefsn har 19 barnehager, syv av dem er kommunale og 12 private.
Det er ca ​620 barn som har plass i barnehage totalt.
Ca 40 prosent av barna går i kommunal barnehage, resten i private.
I de kommunale barnehagene er det ca 85 ansatte
Kommunalsjef Trine Fåkvam har ansvar for de kommunale barnehagene. De private barnehagene er private bedrifter med eget styre.
 

Til foreldre og foresatte med barn i kommunal barnehage

Til ansatte i barnehage og skole

Smittevernveileder for barnehager