Kommunestyret i Vefsn har 16.03.22 vedtatt at kommunen kan bosette inntil 100 flyktninger i 2022. Bosettingen vil skje i samarbeid med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Myndighetene fraråder på det sterkeste at private reiser til grensen av Ukraina for å hente flyktninger. Det er med på å skape en enda mer uoversiktlig situasjon. Det foregår dessverre menneskehandel langs grensa. Det er også registrert at enkelte opererer med falsk identitet. Det kan i verste fall føre til at andre enn flyktninger kommer hit.

Fra og med 16.03.22 kan ankomne flyktninger registrere seg ved utlendingsenheten ved politiet på Mo i Rana. Det er ikke lenger krav til at registreringen skjer ved Råde i Østfold. Det anbefales at alle ankomne registrerer seg, det er viktig at vi vet hvem som oppholder seg i Norge.

Regjeringen 17.03.22; Pressekonferanse om flyktninger fra Ukraina

 

Audhild Lunde Joakimsen
leder NAV Vefsna