Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter. Sjekk om du har krav på bostøtte med de økte satsene. 

Stortinget har vedtatt å styrke bostøtten for en periode, slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få støtte til høye strømutgifter. I tillegg får bostøttemottakere en ekstrautbetaling per måned. Tiltakene gjelder utbetalinger i januar, februar og mars.  

Søknadsfristen er den 25. hver måned.

Les mer om dette og søk bostøtte via Husbanken.no