Det er parkert avskiltede biler på flere offentlige og private parkeringsplasser i Vefsn.

Dette er også tilfelle på en del næringsarealer.

 

Et flertall av disse bilene er å anse som utrangert og kan være kilde til lekkasje av olje og drivstoff.

Dette er uønsket!

 

Vi oppfordrer eiere av disse kjøretøyene om å få de fjernet / levert til godkjent mottak