Fisket fra Laksfors til Fellingfors har således kunnet gå som planlagt fra 15. juli, mens vi på grunn av uheldige omstendigheter har hatt trappen i Fellingfors stengt. En del fisk har nok – på de vannstander vi har hatt siste uke – gått opp forsen utenom laksetrappen.

Trappen i Fellingfors er nå åpen, og fiske kan skje i henhold til de fiskeregler og tilbud som ligger ute på Inatur. Jfr. også hjemmesiden til Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning.

Vi beklager at det ikke har vært mulig for Vefsnavassdraget Fiskeforvaltning og Vefsnlaks AS å gi god og sikker informasjon før nå, men situasjonen har vært nokså uavklart også for oss.

 

Når fisket nå vil gå som planlagt i utgangspunkt vil vi minne om de fiskeregler som gjelder. Disse er tilgjengelige ved kjøp av kort på Inatur og på hjemmesiden til Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning.

 

Vi vil spesielt minne om regelverket for desinfisering av utstyr. For å kunne fiske lovlig i Vefsna må det kunne fremvises dokumentasjon på gjennomført desinfisering av utstyr. Jfr. Fiskereglene. Oversikt over lokalisering av desinfiseringsstasjoner i Mosjøen, Hattfjelldal og på Trofors finnes på nettsiden til Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning

 

Vi ønsker alle fiskere lykke til med gode fiskeopplevelser også oppstrøms Fellingfors resten av årets fiskesesong.

 

 

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning/Vefsnlaks AS

 

 

Jim Nerdal

Styreleder/dgl.leder