Vefsn kommune er en av flere grunneiere i Skjervo. Vi gjør oppmerksom på at alt fiske i Skjervo er forbudt. Dette er i henhold til lakse- og innlandsfiskloven.

Skjervo er kraftig regulert gjennom uttak av kjølevann til aluminiumsverket, kommunalt drikkevann og kraftproduksjon, noe som gjør at oppvekstmulighetene for ungfisk er dårlige. Det er derfor ikke noe høstingsverdig overskudd av voksen fisk i elva.

Regulantene forsøker å få til et mer miljøvennlig vannføringsregime, men Skjervo vil ikke bli åpnet for fiske før man har en bestand av laks og sjøørret som tåler å bli fisket på. 
 

Nicolai Heilemann
kommuneadvokat