Boreal har fått midlertidig seilingstillatelse, slik at trafikken er i igang igjen.

Som følge av kjørestoppen kan det forekomme noen forsinkelser.

Følg med på Boreal sin hjemmeside.