På årets første faktura for kommunale gebyrer har det sneket seg inn en liten feil.

Årsgebyr for avløp uten slamavskiller har blitt satt til samme som årsgebyr med slamavskiller. Dette vil bli rettet opp, og differansen kreditert på neste termingebyr.

Vefsn kommune beklager det inntrufne.