Vefsn kommunestyre har vedtatt å endre terminoppsettet for kommunale avgifter.
Det innebærer at utsendelse av faktura endres fra 6 ganger pr. år til månedlig fakturering, 12 terminer pr. år.

Endringen gjelder fra 01.05.2023

Unntak fra denne regelen er for de som har samlet årlig avgift under kr 1.500,-
Disse kundene vil få kun 1 termin pr. år. Sist utsendte faktura gjelder for 01.03.-31.12.2023.