Fra 01.02.21 har NAV Mosjøen åpent for drop-in, onsdager kl. 12-13.


Dette med bakgrunn i sentrale retningslinjer for smittevern

 

Vi viser til nav.no for informasjon om NAVs tjenester og selvbetjeningsløsninger.

 

Har du oppfølging fra NAV og en aktivitetsplan på Ditt NAV, er det lettest å få kontakt med oss på lokalkontoret gjennom denne. Ellers når du oss på tlf. 55 55 33 33.

 

Ved spørsmål rundt sosialhjelp:

- Sjekk generell informasjon på nav.no

- Ring tlf. 55 55 33 33 dersom du har behov for ytterligere veiledning rundt informasjonen på nav.no

- Sjekk status i sak og utbetalinger på Ditt NAV

- Ved behov for nødhjelp kan vi nås på telefon: 412 73 930

Digital søknad om sosialhjelp finner du på nav.no mens papirsøknad finner du her