Hjemmetjenesten opplever i perioder stort trykk på telefonen. 

Vi har derfor organisert enheten slik at fom 17.11.22 får enhet for hjemmetjenester sentralbordfunksjon i tidsrommet mandag til fredag kl 0815-1500.
De som ønsker kontakt med en avdeling vil da komme til et sentralbord, som enten besvarer henvendelsen eller setter over til riktig kontaktperson i hjemmetjenesten. Hvis det er kø på linja, vil det være mulighet for å ta kontakt med den enkelte avdeling gjennom tastevalg.

Foruten hjemmetjenesten Nord, ringer de som har behov for kontakt med hjemmetjenesten det samme nummeret som de har ringt tidligere.

Hjemmetjenesten Nord har fått nytt mobilnummer fom 17.11.22  (på lik linje med de andre avdelingene i enheten). 
Telefonnummer til hjemmetjenesten Nord er 48 11 07 39 (vaktrom/ teamleder).

Årsaken til endringen er for å at den enkelte bruker skal oppleve at personellet har fokus på oppdraget/ tjenesten de skal yte, og ikke blir avbrutt av telefon fra andre brukere/ samarbeidspartnere/ pårørende etc. Samt å frigjøre tid til personellet til det brukerrettede arbeidet.

Vi håper dette blir en god ordning for alle.

 

Elisabeth Bogfjellmo
enhetsleder hjemmetjenester