Mars 2024 var den siste måneden med høyere satser og ekstra utbetalinger til høye strømutgifter. Fra og med april blir bostøtte beregnet ut fra normale satser.

De midlertidig økte satsene ga høyere inntektsgrenser og lavere egenandel. Det gjorde at flere fikk bostøtte og at mange fikk mer bostøtte enn de ellers ville fått, i perioden med høyere satser. I tillegg ble det i vintermånedene gitt ekstra utbetalinger som støtte til høye strømutgifter. 

Fra april blir bostøtten beregnet med vanlige satser igjen. Det gjør at inntektsgrensene blir lavere og egenandelen høyere. Mange vil derfor oppleve å få mindre bostøtte eller miste bostøtten helt for april.

Vedtak og eventuell utbetaling av bostøtte for april kommer 15. mai 2024.

Les mer om dette på husbanken.no