Stortinget vedtok 15. desember 2022 å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 millioner kroner med intensjon å gi 1 000 kroner ekstra til mottakere av sosialhjelp og 1 000 kroner ekstra per barn.

Målgruppen for utbetalingen er alle personer som har fått eller vil få innvilget økonomisk sosialhjelp i desember 2022.

I Vefsn kommune utbetaler vi nå ekstra til alle som har mottatt økonomisk sosialhjelp i desember. Har du mottatt økonomisk sosialhjelp fra oss i desember, men ikke mottatt ekstra stønad innen torsdag 22. desember 2022, kan du ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33.


NAV Vefsna