Eiendomsskatten for 2024 er skrevet ut og skattelisten blir lagt ut på rådhuset og på kommunens nettside til offentlig ettersyn.

Skatt under 300kr vil ikke bli innkrevd jfr. Eiendomsskatteloven § 14

 

Offentlig eiendomssskatteliste.pdf