Eiendomsskatten for 2021 til offentlig ettersyn fra og med 26. februar 2021.

Last ned skattelisten

Skattelisten er også lagt ut på rådhuset.