Eiendomsskatten for 2022 er skrevet ut, og skattelisten legges ut til offentlig ettersyn fra og med 1. mars 2022. 

Last ned skattelisten

Skatt på under kr 300 vil ikke bli innkrevd jfr eiendomsskattelovens §14.