Vi har i 2018 gjennomført en nytaksering av alle eiendommene i kommunen. Det er derfor spesielt viktig at du i år sjekker denne seddelen for følgende forhold:

  • At arealet på din eiendom er riktig.

  • Har du en fritidsbolig eller en bolig må du sjekke at du har fått et bunnfradrag på kr 300.000 pr boenhet.

Har du spørsmål til beregningene av taksten og skatten kan du kontakte kommunen

Ønsker du å klage på taksten og skatteberegningen sendes skriftlig klage