Eiendomsskatten for 2021 er skrevet ut og skattelisten blir lagt ut på rådhuset og på kommunens nettside til offentlig ettersyn fra og med 1. mars 2021. Skatt under 300kr vil ikke bli innkrevd jfr. Eiendomsskatteloven § 14