\\

Ved kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang til offisiell informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

NRK har ansvar for å sende myndighetenes beredskapsmeldinger og viktig informasjon på radio. NRK P1 er beredskapskanalen som skal sikre informasjon til publikum, også dersom andre nyhetsmedier og offentlige nettsteder ikke er tilgjengelige. NRK kan også bryte igjennom med viktige meldinger til befolkningen på alle NRKs radiokanaler. Det spiller derfor ingen rolle om du hører på P13 eller P1+.

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon. Nødvarsel er et tillegg til varslingsanleggene (ofte kalt tyfoner eller flyalarmen), som også kan brukes når befolkningen skal varsles om akutt fare. I Norge er det 1250 såkalte tyfoner som er plassert ut i større byer og tettsteder. Når alarmen uler, betyr det at du må søke informasjon.

For å få med seg myndighetenes informasjon til befolkningen anbefaler vi alle husstander å ha en DAB-radio som går på batteri. Husk ekstra sett batterier.

Du tester din egenberedskap på sikkerhverdag.no