\\Du trenger 3 liter rent vann per person til drikke og matlaging i døgnet. Altså 9 liter per person for å dekke dine grunnleggende behov i tre døgn. Vannet bør lagres på en kald, mørk og frostfri plass som bod, garasje eller uthus.

Du tester din egenberedskap på sikkerhverdag.no