Vefsn Kommune har som mål at 50% av kjøretøyparken skal være elektrisk. Det er derfor vurdert at fremtidige anskaffelser av kjøretøy bør gjøres gjennom en dynamisk innkjøpsordning, som følger av den raske utviklingen i elbil-markedet.

Dokumenter kan lastes ned fra www.mercell.no / www.doffin.no

Den dynamiske innkjøpsordningen er elektronisk, og all kommunikasjon foregår elektronisk.

Leverandører oppfordres til å kvalifisere seg ved første anledning.