I dag lanserer DSB, i samarbeid med Oslo kommune, kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Målsettingen med kampanjen – som er utviklet av DSB og Oslo kommune – er å bedre folks egenberedskap. Kampanjen fokuserer på hva enkeltpersoner bør ha tenkt gjennom hvis for eksempel strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, vannet er avstengt eller det blir vanskelig å få tak i nødvendige varer. I tillegg inneholder kampanjen konkrete råd og eksempler på hvordan man kan klare det selv i sitt hjem i minst tre dager.


- På sikkerhverdag.no finner du oppdaterte råd og konkrete forslag til hva man alltid bør ha i hjemmet sitt. Rådene har vært ute på bred høring og er forankret hos aktuelle myndigheter.

 

Du kan også lese mer om kampanjen på DSB sine sider