Vefsn kommune har vedtatt nye karanteneforskrifter i forbindelse med koronoakrisen
 

Anleggsområde Tverådalen (002)_500x375.jpg

Forskriftene gjelder mulighet for å søke om dispensasjon.

Dispensasjonsmulighetene gjelder for næringsaktivitet, prosjekt og anleggsarbeid med videre, og søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak som er planlagt for å redusere smitteoverføring. Bare der smitterisikoen vurderes som ubetydelig kan dispensasjonen bli innvilget, går det fram av de nye forskriftene.
Det er formannskapet som skal behandle dispensasjonssøknadene.

Formannskapet i Vefsn har sitt første møte 16. april.
Det innebærer at det ikke blir gitt dispensasjoner før tidligst i dette møtet. Første søknadsfrist er 15. april.
De som allerede har søkt dispensasjon vil få direkte informasjon dersom det er behov for en mer utdypende søknad.

Det er laget egne retningslinjer for søknader som gjelder dispensasjonen fra karantebestemmelsene, les her: Søknadsvilkår - Søknader om frtitak fra karantenebestemmelser næringssaker.pdf

Søknaden sendes til Mosjøen  og omegn næringsselskap KF , e-post: disp@mon.no

Forskrift: Forskrift om karantenebestemmelser i Vefsn kommune 01.04.20-07.04.20.pdf