Rådmannen og varaordføreren i karantene.

Ordfører Berit Hundåla opplyser at per mandag formiddag er det ingen personer påvist med coronasmitte i Vefsn.

Rådmann Erlend Eriksen og varaordfører Rune Krutå (Ap) er i karantene, i henhold til nasjonale retningslinjer som tar sikte på å begrense spredningen av corona. Eriksen og Krutå er begge operative, og jobber fra hjemmekontor.

- Rådmannen har forkjølelsessymptomer. Han må være symptomfri i én uke før karantenen kan avsluttes. Varaordføreren var på reise til Oslo sist uke. Han kan i utgangspunktet avslutte karantenen neste onsdag 25.mars, sier kommunalsjef Kristin Hurthi. Hun er Vefsn kommunes beredskapskoordinator og leder beredskapsarbeidet.

Dialog med bedrifter:

Vefsn kommune er mandag i dialog med bedrifter som ivaretar samfunnskritiske funksjoner. Målet er å kartlegge behovet for tilrettelegging i skoler og barnehager. Kommunalsjef Kristin Hurthi opplyser at dersom begge foreldrene har yrker med samfunnskritiske funksjoner, har familiene krav på tilbud i skole og barnehage.

- Arbeidsgiverne gjør vurderingene og melder inn til oss. Kommunen skal selvfølgelig stille opp, men samtidig oppfordrer vi så mange familier som mulig til å finne egne løsninger. Dette på grunn av faren for smittespredning dersom det kommer mange barn til skoler og barnehager, sier Hurthi.

--

Kontaktsenter:

Vefsn kommune jobber som tidligere meldt med etablering av et eget kontaktsenter for prøvetaking/testing, samt telefonhenvendelser fra publikum. Ordfører Berit Hundåla og kommunalsjef Kristin Hurthi kommer tilbake til dette tirsdag formiddag. Da vil de også si mer om dialogen med frivilligheten i Vefsn. Det jobbes med å organisere det frivillige arbeidet.

--

Råd til dagligvarehandelen/serveringssteder:

Vefsn kommune følger de sentrale retningslinjene og har foreløpig valgt å ikke vedta stenging av restauranter/spisesteder. Kommunen har utarbeidet et informasjonsskriv til dagligvarehandelen og serveringssteder.
Se eget vedlegg:
Informasjonsskriv vedrørende begrensning av coronasmitte.pdf