Ny detaljregulering vil erstatte deler av reguleringsplanen detaljregulering for Osbakken boligfelt, med planid 20131409


Tempelhaugen.jpg

Plandokumenter

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Vefsn kommune, Plan og utvikling,
postboks 560 8651 Mosjøen, eller på e-post post@vefsn.kommune.no innen
23.11.2020