Det går utallige antall timer med for å rengjøre pumper og annet utstyr i kloakk pumpestasjonene rundt om i kommunen, alle typer engangskluter skal kastes i søpla, og ikke i toalettet. Tilstopping i private avløp, er også et økende problem.  tillegg til problemene dette skaper for våre driftsoperatører, er de også skadelig for miljøet og dyrelivet i havet.  

 

pumpestasjon 2.pngpumpestasjon.png
Bilder fra rengjøring av en pumpestasjon.

pumpestasjon3.png[1].jpgengangskluter.png
La ikke dette skje hos deg!!