Fordi samfunnet gradvis åpner opp og det er bedre tilgjengelighet til NAV for brukerne, vil den midlertidige løsningen bli stengt som planlagt 30. juni.  

 

Vi henviser til å ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33. Vi minner om at åpningstiden er mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 – 13.00.