Etter invitasjon fra KS og Folkehelseinstituttet deltar vi i læringsnettverket «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke». Dette er en nasjonal satsning på læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp. Det er gjennomført mange læringsnettverk i hele landet, og denne gangen er det Helgelands tur. 12 kommuner samt Helgelandssykehuset deltar i læringsnettverket.

Satsningen støtter en retningsendring i helsetjenesten, fra å stille spørsmålet «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

På samlingen holdt enhetsleder Karin Ingebrigtsen et innlegg om Vefsn kommune om hvordan kommunen hadde jobbet med forankring, involvering og kommunikasjon med eldrereformen Leve Hele Livet.

Forbedringsteamet i Vefsn kommuneOm forbedringsteamet
Forbedringsteamet i Vefsn kommune er tverrfaglig sammensatt av ansatte fra sykehjem, hjemmetjenesten, rehabiliteringstjenesten, psykisk helse, tjenestekontoret og fra administrasjonen.

På bildet ser vi de som deltar i forbedringsteamet:

Fra venstre øverst Ingrid Bjørnli, Lill-Inger Reinfjell, Fredrik Wang Jørgensen, Mikael Bjørsvik Dahle, Karin Ingebrigtsen. Fra venstre nederst: Annette Berg Strøm, Monica Beiermann, Elisabeth Bogfjellmo, Tanja Drevland, Kristina Solhaug Paulsen

Fraværende da bildet ble tatt: Rachel Berg og Tanja Andersen.
 

   -  Det er viktig at pasientene opplever gode pasientforløp. Derfor må vi kvalitetssikre hele forløpet og informasjonsflyten, sier kommunalsjef Rachel Berg.

Vil sikre gode overganger
Det er mange forskjellige helseinstanser en pasient skal innom. Det kan for eksempel være at de først kommer til legevakt eller fastlege, deretter sykehus, deretter korttidsopphold, deretter hjemmetjenesten.

 -  Vi må finne løsninger som gjør at overgangen mellom de ulike instansene oppleves ukomplisert og at de rette helseopplysningene følger med pasienten. Vi gjør mye bra arbeid i dag også, men vi kan bli enda bedre, sier kommunalsjefen.

Hva er viktig for deg
Forbedringsteamet understreker at det viktigste spørsmålet de kan stille pasientene, er "hva er viktig for deg".

 -  På den måten kan pasienten sette mål for hvordan hun/han skal mestre hverdagen bedre uavhengig av sykdom og funksjonsnedsettelse.

Forbedringsteamet skal jobbe målrettet med ulike temaer:

  • Få innsikt og felles forståelse av hvordan pasientforløpet er i dag fra hjem - sykehus – korttidsopphold/sykehjem - hjem. Dette gjelder både hva som er bra og hvor det er utfordringer.
  • Hvordan sikre gode overganger - sjekklister
  • Mål for arbeidet og målepunkter som viser om vi blir bedre
  • Systematisk innføring av «Hva er viktig for deg?»-samtalen inkludert dokumentasjon
  • Opplæring
  • Kommunikasjon/informasjon