Fra mandag 21.06.21 vil koronatester som tas for å få utstedt attest for innreise i andre land, ikke lenger bli tatt ved Koronasenteret i Vefsn. Slike prøver kan nå tas i regi av Frisk3 BHT. Prøver som tas på dette grunnlaget må betales da disse analysene ikke lenger gjøres vederlagsfritt ved laboratoriet.  For nærmere opplysninger se https://frisk3.no/news/2020/ny-tjeneste-hos-frisk3

Prøver som tas på grunnlag av symptomer, smittesporing, nasjonale karantenebestemmelser eller andre indikasjoner som er nedfelt i nasjonale retningslinjer tas som før uten kostnader ved Koronasenteret i Vefsn.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19