Formannskapet behandlet 1. desember 2020 budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Saksprotokoll fra formannskapet - innstilling til kommunestyret

Vedlegg:
Budsjettforslag fra SP/AP
Insteringsplan fra SP/AP