Kommunestyrets vedtatte budsjett og økonomiplan 2024-2027

Formannskapets innstilling - Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Budsjett og økonomiplan 2024-2027  (innstilling)

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 Kommunedirektørens presentasjon i kommunestyret 8. november 2023   - Se opptak fra presentasjonen nedenfor

Andre dokumenter:
Prisbok betalingssatser 2024 - innstilling til kommunestyrets behandling 13. desember
Kommunebarometeret 2023
Nøkkeltall og statistikk - kostra

Samlet oversikt over spørsmål og svar (oppdatert 28/11-23)