Vi håper og tror de kommer i gang med sine ruter så snart som mulig. For Vefsnfjorden rammer dette ruten Mosjøen - Vikdal - Hundåla - Sørnes. Vefsn kommune presiserer at dette er Boreal og Nordland fylkeskommune sitt ansvarsområde. Videre er det slik at Vefsn kommune ikke selv har velegnede fartøy for denne transporten. Vi jobber imidlertid med saken og vil forsøke å etablere alternativ persontransport på våre ruter fra og med torsdag 17.12.2020 dersom ikke Boreal er i gang igjen.

Vi legger også til grunn at Boreal for sin del også etter hvert vil sende ut informasjon om når de kan være i gang. Følg også gjerne med på nyhetene og Boreals  og Nordland fylkeskommune sine hjemmesider.
 

Vefsn kommune, Rådhuset, 16.12.2020, kl. 20.00

Med vennlig hilsen
Rådmannen i Vefsn