Logo Bodø2024

De lokale midlene er fordelt til alle regionene i Nordland, og søknadene behandles i samarbeid med våre lokale råd som kjenner lokalt kulturliv godt.

Vi ser etter kreative, publikumsrettede prosjekter og aktiviteter som kan gjennomføres inne eller ute gjennom hele året. Bodø2024s program følger lyset og sesongene gjennom året. Prosjekter og aktiviteter som kan bidra til å markere sesongskiftene, sammen med Bodø2024s hovedproduksjoner, vil bli prioritert. Særlig åpningen 3. februar, og midtsommer/St Hans er datoer med potensiale for å bli store fellesmarkeringer i hele fylket, med små og store arrangementer spredt over regionen.

Målet med utlysningene er å skape aktivitet i hele Nordland, særlig i forbindelse med sesongåpningene i kulturhovedstadsåret, og samtidig bidra til styrking av kulturtilbudet i regionen. Det oppfordres til å utvikle interkommunale samarbeid.


PRAKTISK INFO

For å søke må du ha et organisasjonsnummer. Kommuner kan ikke søke på denne utlysningen, men oppfordres til å engasjere sine lokale aktører. Prosjektene det søkes om må føre til et publikumsarrangement i 2024. Vi ønsker velkommen det videste kulturbegrepet!


KRITERIER

  • Arrangementet må finne sted i Nordland.
  • Prosjektet eller arrangementet må være et bidrag til Bodø2024s program, og følge hovedkonseptet slik det er beskrevet i ARCTICulation og på bodo2024.no.
  • Arrangementet skal i størst mulig grad være tilgjengelig.
  • Det er en fordel om prosjektet/arrangementet viser til en plan eller visjon for videreføring/langsiktighet.
  • Søknaden skal leveres gjennom Bodø2024 sitt online-skjema. Budsjett legges ved søknaden i separat dokument.
  • Midler til ordinære driftsmidler prioriteres ikke.
  • Arrangementet skal ha en ansvarlig arrangør, som har ansvar for helse miljø og sikkerhet på arrangementet. Alle arrangement skal ta hensyn til miljø og klima, og gjør det man kan for at det miljømessige avtrykket skal bli så lite som mulig.

Det kan gis opp til kr 50.000 i støtte per søknad.

SØKNADSFRIST: 15. september 2023.

Les mer og send søknad via nettsiden til Bodø2024