Hyundai Justisbygget.jpg
Parkert ved Justisbygget.


Passat Trafikkanten.jpg
Parkert ved Trafikkanten.


For å unngå at bilene blir fjernet/tauet bort på eiers bekostning ber vi om at eierne flytter bilene innen 27.05.20  og melder seg så snart som mulig til oss.