• Besøkende skal fortsatt bruke munnbind under hele besøket, holde avstand til beboer og ansatte og oppholde seg på beboerens rom under besøket.
  • Besøkende trenger ikke å fylle inn besøksskjema foran hvert besøk.
  • Besøkende må ikke komme til sykehjemmene hvis de har symptomer eller har påvist covid.

 

smitteverngruppen sykehjemstjenesten
v/ enhetsleder Karin Ingebrigtsen