Berit[1].jpg


Helgelandstinget som er en del av Helgelandsrådet, består av formannskapene i 12 kommuner på Helgeland. Samtlige ordførere og rådmenn er følgelig også en del av forsamlingen. Arrangementet går over 2 dager.Ordføreren ønsket i sin åpningstale  samtlige hjertelig velkommen til Vefsn kommune, til Mosjøen, til Fru Haugans hotell og til Helgelandstinget og la vekt på betydningen av at dette viktige arrangementet kunne avholdes, med gode smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19. Hun ønsket samtlige lykke til med med arrangementet.

 

Deltakerkommunene er kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Helgelandsrådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommune i regionen og gjennom dette bidra til å skape en felles identitet i regionen.

 

Tekst og foto:

Rådmann i Vefsn kommune, Erlend Eriksen