På grunn av det økte smittetrykket i Vefsn kommue har hjemmetjenesten pr. nå bemanningsutfordringer. Tjenesten har mange ansatte som er fraværende på grunn av sykdom og testing. Den enkelte tjenestemottaker skal likevel være trygg på at de vil motta nødvendig helsehjelp. Hjemmetjenesten vil der vi har utfordring knyttet til bemanning, prioritere nødvendig helsehjelp hos tjenestemottakerne. Ved redusert bemanning kan vi bli nødt til å utsette eller avbestille tjenester som praktisk bistand, dusj og andre tjenester.

Alle ansatte i hjemmetjenesten vil på grunn av det økte smittetrykket bruke munnbind i tjenesteutøvelsen, og ellers ta nødvendige forholdsregler i forhold til smittevern.

 

Rachel Berg 

kommunalsjef helse og omsorg