Legekontorene innførte fra 12.mars svært strenge smitteverntiltak, og i perioden frem til nå har de aller fleste pasientvurderingene foregått over video eller telefon. Legekontorene gjenåpner gradvis for flere pasienter til fysisk konsultasjon, men av hensyn til smittevern og nasjonale restriksjoner for samling av mennesker, er det fortsatt nødvendig å prioritere hvem som kan komme til fysiske timer. Alle som trenger legehjelp skal få hjelp, både ved akutt, kronisk og nyoppstått sykdom. Mange konsultasjoner vil fortsatt foregå over video og telefon, men gode smitteverntiltak gjør det nå mulig å ta inn flere pasienter til fysisk undersøkelse.

Ved behov for legehjelp kan du kontakte fastlegekontoret per telefon/SMS som før, men du kan ikke møte opp uten timeavtale

Fastlegene i Vefsn følger felles retningslinjer for prioritering av legetjenester, og har strenge rutiner for smittevern under utbrudd av covid-19. Retningslinjene vil til enhver tid justeres etter nasjonale føringer og lokal smittestatus, og skal bidra til et likt og trygt tilbud for pasienter ved alle legekontorene i kommunen.

Det er viktig at du som pasient møter presis til timer, men du må heller ikke møte for tidlig

Det vil føre til for mange på venterommet. I noen tilfeller vil du bli bedt om å f.eks vente i bil utenfor til det er klart for undersøkelse.

Eksempler på hvem som prioriteres til de fysiske timene:

- alvorlig sykdom der fysiske undersøkelse er viktig for å fange opp forverringer og/eller vurdere alvorlighetsgrad. For eksempel hjertesvikt eller kreftkontroller.
- symptomer der man ikke kan utelukke alvorlig sykdom uten fysisk undersøkelse
- gravide ihht oppsatt kontrollprogram
- symptomer med betydelig påvirket livskvalitet, f.eks sterke muskel-/skjelettplager der fysiske undersøkelse er nødvendig for valg av behandlingstype
- barn med uavklarte tilstander

Smitteverntiltak på legekontorene:

- Renhold, hygienetiltak og bruk av smittevernutstyr i henhold til nasjonale retningslinjer
- Det er fortsatt adgangsrestriksjon på kontorene, og ingen får komme inn uten timeavtale
- Den fysiske legetimen vil vare maksimalt 10 minutter. Behov for sykehistorie og samtaler utover dette vil tas på telefon eller video i for-/etterkant av timen. 
- Det vil være få pasienter på venterommet og legesenteret samtidig
- Det skal være 2 meter mellom lege og pasient i samtale


Legetjenesten i Vefsn takker dere alle for tålmodighet og godt samarbeid i en utfordrende tid! 
Ved å følge retningslinjene bidrar vi sammen til god og trygg legehjelp for alle som trenger det.