Du vil fortsatt få legehjelp fra fastlegen dersom du har behov for det. For eksempel vil det fortsatt være behov for injeksjonsbehandling for kreftsykdommer og psykiske lidelser, dosering av blodfortynnende medisin m.m. 

Flere ulike helseplager vil også kunne avklares ved hjelp av videokonsultasjon. Videokonsultasjon er enkelt å gjennomføre, så lenge du har en vanlig smarttelefon. Alle legekontorene tilbyr videokonsultasjoner. 

Les mer på legekontorenes nettsider for fremgangsmåte, eller kontakt legekontoret med forespørsel om videokonsultasjon. 

 

Mvh

Hege Harboe-Sjåvik
Kommuneoverlege
Vefsn kommune