Barneverntjenesten i Vefsn kommune ønsker å komme i kontakt med personer som kan tenke seg oppdrag som tilsynsfører i fosterhjem.

Din arbeidsoppgave som tilsynsfører er å besøke barnet i fosterhjemmet minimum fire ganger i året, og sende rapport til barneverntjenesten etter hvert besøk. Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.

For å bli tilsynsfører må du fremvise politiattest. Du kan gjerne ha erfaring fra arbeid med barn, og det er viktig at du kan påta deg oppdraget for en lengre periode. Du må ha en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene.
 

Ta kontakt med konsulent Even B. Elsfjord ved interesse, spørsmål eller mer informasjon på telefon 99285247 eller epost even.breines@vefsn.kommune.no

 

Les mer om tilsynsførere på bufdir.no


sol.png