IB.jpg

Irene har vært ansatt i Vefsn kommune i 40 år. Tilstede var kultursenterets ansatte, samt administrasjon fra Vefsn kommune. Det ble servert snitter og kaker og det vanket mange godord til Irene som takk for den store innsatsen. 

ansatte.jpg

Trine Fåkvam og Erlend Eriksen holdt taler fra kommunes administrative ledelse. Videre talte Britt Lundestad og Per Breirem fra Kultusenteret. Markeringen ble avsluttet med et flott musikkinnslag ved Marit Thrana (sang) og Christin Eriksen (piano) ved Kultursenteret. De fremførte "Har du fyr" av Ola Bremnes. Etter stående applaus fra forsamlingen takket Irene til slutt for seg og ønsket samtlige lykke til videre. Irene Bergsnev slutter formelt i kommunen 1.11.2020. 


fremføring.jpg    IBEE.jpg

Tekst og foto: Rådmann Erlend Eriksen/Rektor Marit Thrana